0216 578 33 33

Ücret Yönetimi

Kurumumuzda temel ücret yapısı, çalışanlarımızın yetkinlikleri, görev ve sorumlulukları,eğitim ve iş tecrübeleri,gösterdiği performans ve piyasa koşulları dikkat alınarak belirlenmektedir.


Ücret Yönetimi
Kurumumuzda temel ücret yapısı, çalışanlarımızın yetkinlikleri, görev ve sorumlulukları,eğitim ve iş tecrübeleri,gösterdiği performans ve piyasa koşulları dikkat alınarak belirlenmektedir.

Çalışanlarımızın ücretleri, brüt ücret bazında ve aylık olarak ödenir. Her yıl, bireysel performans sonuçları ve piyasa endeksli göstergeler doğrultusunda ücretler gözden geçirilmektedir.

Ücrete ek olarak satış ve servis gibi bazı pozisyonlar için değişken ödeme sistemi bulunmaktadır. Bunun dışında, çalışanın bireysel performans başarısı dikkate alınarak, başarıyı ödüllendirmek amaçlı yıllık performans prim ödemesi yapılmaktadır.